Kohderyhmien merkitys liiketoiminnassa

Mitä tarkoitetaan menestyvän yrityksen kohderyhmällä? Kenelle yritys suuntaa omien tuotteidensa ja palveluidensa markkinointia, eli mikä on se joukko, joiden avulla myyntiä halutaan tehdä.

Lähdetään liikkeelle aivan perustiedoista. Yrittäjän kannattaa kysyä itseltään, mitä sukupuolta ja ikäluokkaa kohderyhmäni edustaa? Opiskeleeko kohderyhmä, ovatko he työelämässä ja minkälaista ammattiryhmää he edustavat? Onko kohderyhmäni eläkkeellä, matkustavatko he paljon, minkälaisia matkailuun liittyviä tuotteita tai palveluita he tarvitsevat? Miten tuotteita markkinoidaan, kannattaako apuna käyttää esimerkiksi digitaalista markkinointia.

Markkinointia kohdentamalla yrittäjä voi parhaiten tavoittaa kohderyhmänsä. Erittäin tärkeää on tietää muun muassa, minkälaiset asiat kohderyhmää kiinnostavat ja mitä he tekevät vapaa-aikanaan? Yrittäjän on myös hyödyllistä tietää, ovatko kohderyhmään kuuluvat perheellisiä vai yksin eläviä, jolloin markkinointi on helppoa suunnata juuri heidän elämäntilanteeseensa.

Yrittäjien välillä kilpailu saattaa olla toisinaan kovaa varsinkin, kun kyse on samaan alan yrittäjistä. Toisaalta yrittäjät tukevat nykyään hienosti myös toisia yrittäjiä. Markkinat kasvavat jatkuvasti, joten jokaisen yrittäjän on erotuttava muista alan yrittäjistä ja saatava potentiaaliset asiakkaat kääntymään juuri oman yrityksen puoleen.

Otetaanpa esimerkki. Olet muuttamassa mieleiseesi asuntoon, mutta entinen asuntosi on myymättä. Kiinteistövälitys verkossa, eli blok.ai tarjoaa asuntoa myyvälle henkilölle aina ammattitaitoiset ja koulutetut välittäjät sekä ilmaisen hinta-arvion. Kyseiseen palveluun voit laittaa asuntosi itse myyntiin kertomalla asunnosta ja asettamalla sille alustavan myyntihinnan.

Kyseinen kiinteistövälitys tarjoaa siis palveluitaan verkossa, jossa ihmiset liikkuvat ja sekä etsivät että myyvät kiinteistöjään. Kiinteistönvälityksen markkinointi tavoitti sinut, niin se tavoittaa lähes 100% varmuudella myös muut asuntoa etsivät ja myyvät henkilöt. Maailmalla jatkuvasti kasvavan digitalisaation myötä niin sanottu perinteinen markkinointi esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdissä vähenee koko ajan, jolloin paikan valtaa digitaalinen markkinointi. Oikea hakukonenäkyvyys auttaa valittua kohderyhmää löytämään yrittäjän tarjoamat tuotteet ja palvelut.

Suosittu kevytyrittäjyys kohderyhmineen

Kevytyrittäjänä toimiminen kasvattaa kaikkialla suosiotaan, jossa yrittäjä määrää itse minkälaisia tuotteita myy ja mikä tulee olemaan tuotteiden huomattavin kohderyhmä. Kevytyrittäjä voi halutessaan suunnitella markkinoinnin itse, pyytää apua asian osaavalta markkinointitoimistolla tai mainostaa verkossa, joka lienee kevytyrittäjälle se kannattavin vaihtoehto. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus helpottuu huomattavasti, kun tiedät kenelle markkinoit eli kohderyhmä on ensin määritelty huolella.

mts_best