Tekoäly, ystävä vai vihollinen

Maailma muuttuu ja kehittyy mielettömällä vauhdilla. “Tavallisen” ihmisen on välillä vaikeaa pysyä kehityksen tahdissa. Teknologian ja muiden alojen kehittyminen on usein hyvä asia ja kehityksestä on paljon hyötyä yhteiskunnalle.

Paljon keskustelua on herättänyt tekoäly, ihmisiä ihastuttaa, vihastuttaa ja kauhistuttaa tekoälyn älykkyys. Toiset pelkäävät robotiikan vievän heidän työnsä, toiset taas ovat valmiita ottamaan vastaan robotin työkaverikseen tai jopa hoitamaan heidän työnsä.

Robotti työkaverina jakaa suomalaisten mielipiteet. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän Työelämä 2020 -hankekyselyn perusteella. Mielellään robotin kanssa työskentelisi 29 prosenttia vastaajista. 36 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että on hyvä asia jos jatkossa osa työtehtävistä hoituisi tekoälyn hoitamana heidän sijasta. 30–44-vuotiaat ovat halukkaimpia työskentelemään robottien kanssa.

Kokemusta robotin kanssa työskentelystä jo on. Esimerkiksi Kajaanissa sijaitsevassa Edukai Oy:ssä Nano- ja Nono-humanoidirobotit opettavat suomea maahanmuuttajille. Robottiruohonleikkurit ovat puutarhureiden apuna Helsingissä. Tekoäly on käytössä myös muualla esimerkiksi asiakaspalvelussa, terveydenhuollossa sekä sukellustöissä..

Terveydenhuollossa tekoälystä on tullut lähes korvaamaton, sillä ihminen on erehtyväinen ja ihmisellä on rajallinen tieto, mutta robotin tiedonsisäistysmäärä on rajaton. Erinomaisena ja mahtavana uutisena tekoäly löytää syöpäkasvaimen kuvista, mikä tehostaa syövän löytymistä ja parantaa selviytymis mahdollisuuksia.

Tekoälyä pidetään myös suurena uhkana. Tekoälyyn liittyviä uhkia:

1. Tekniset viat ja ongelmat, tekniikan pettäminen, tämä on todellinen uhka, jonka pystyy näkemään jo lyhyen sähkökatkon aikana. Niinkuin ei ihminen myöskään kone ei ole täydellinen vaan tekee myös virheitä

2. Koneiden kapina, robottien vallankumous, tämä tuttu uhkakuva terminator-elokuvista.

3. Työttömyyden lisääntyminen ja köyhien määrän kasvu. informaatiotekniikka alan osaamisvaje, eriarvoisuus kasvaa. Ihmisille ei löydy töitä, robottien korvatessa heidät.

4. Demokratian sekä hyvinvointiyhteiskunnan loppu, jos ja kun markkinat ja yhteiskunnat valtaavat suuret kansainväliset tekoäly-yritykset.

5. Psykologiset ongelmat, sekä kulttuuriset ongelmat johtuen ihmisen ja tekoälyn välisen roolin muuttumisesta ja ihmisen sopeutumattomuudesta.

6. Ihmisen aseman ja ihmiskuvan muutos, jos kerran on mahdollista luoda keinotekoinen tietoisuus ja persoona. Irtaudutaanko todellisuudesta ja hakeudutaan virtuaalitodellisuuteen kuten Partyking.fi tai jokin muu vastaava.

Halusimme tai emme, tekoälyä kehitetään kokoajan lisää ja tulee jatkuvasti näkyvämmäksi osaksi meidän elämäämme. Internetistä löytyy paljon sivustoja, jotka tarjoavat koulutusta tekoälyn ymmärtämiseen. Tekoäly on tullut seuraksemme joten miksi emme ottaisi siitä kaikkea hyötyä irti?

Tulevaisuuteen sijoittuvissa elokuvissa robotit hoitavat lähes kaiken ja ihminen saa nauttia elämästään, automatiikasta ja robottien palvelusta.

Toki herää kysymys, onko ihmistä luotu vain olemaan? Työ on ollut ihmisislle yleensä jopa status, entä jos ja kun se viedään pois?

Onneksi tästä kuvaelmasta ollaan vielä aika kaukana ja voimme turvallisin mielin nauttia olostamme kun robotti-imuri imuroi kotimme tai robottiruohonleikkuri touhuaa pihallamme.

Ehkä nyt on aika ottaa selvää tekoälyn mahdollisuuksista ja valjastaa se omaan käyttöön, esimerkiksi omissa liiketoimissa tai vaikka vain kotikäyttöön.

Uskon tekoälyn tuovan vielä paljon hyvää yhteiskunnallemme ja tekoälyä pystytään käyttämään moneen asiaan johon ihminen itse ei pystyisi. Tekoälyä käytetään yksin tai sitten ihmisen rinnalla apuna ja tukena.

Kauhukuvia voimme turvallisesti naureskellen katsoa elokuvien kautta ja luottaa ja toivoa, että pelättyä supertekoälyä ei kehity valtaamaan maapalloamme.

mts_best