Uusyrityskeskus tarjoaa runsaasti neuvoja aloittelevalle yrittäjälle!

Uusyrityskeskus on oikea aloittelevan yrittäjän tiedon aarreaitta. Sen nettisivuilta löytyy esimerkiksi yrityksen perustamisopas aloittelevalle yrittäjälle. Tähän oppaaseen kannattaa ehdottomasti sisältää, koska se sisältää hyviä vinkkejä yrityksen perustamistoimenpiteiden osalta. Kun olet yrittäjä, yleensä vapautesi lisääntyy, mutta samalla olet myös entistä enemmän itse vastuussa omasta menestyksestäsi. Tästä syystä onkin hyvä hankkia vähintäänkin hyvät pohjatiedot ennen yrityksen pystyynlaittamista. Opasta on saatavilla myös selkokielellä, englanniksi, ruotsiksi sekä venäjäksi. Tämän lisäksi Yrittäjäksi Suomeen -oppaita on saatavilla monilla muillakin kielillä, kuten arabiaksi, kurdiksi, somaliksi sekä turkiksi.

Uusyrityskeskuksen oppaan ensimmäinen osa kertoo siitä, mitä yrittäjyys on
Jo nopea silmäys kertoo oppaan sisällöstä. Ensimmäinen osa käsittelee yrittäjyyttä ja sitä mitä yrittäjyys on. Tässä osassa herätellään kiinnostusta yrittäjyyteen sekä esitellään ideoita yritysidean löytämiseksi. Lisäksi tässä osassa esitellään yrittäjyyden monia muotoja sekä kerrotaan, miten yritysideasta saadaan muokattua liikeidea.

Uusyrityskeskuksen oppaan toinen osa kertoo niistä toimista, joihin tulee ryhtyä ennen kuin perustaa yrityksen
Oppaan toisessa osassa kerrotaan toimista, jotka on hyvä käydä läpi ennen varsinaisia yrityksen perustamistoimia. Näihin toimiin kuuluvat muun muassa liiketoimintasuunnitelman laatiminen sekä SWOT-analyysi, jossa analysoidaan yritysidean vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia. Riskienhallintaan on hyvä perehtyä etukäteen, samoin kannattaa selvittää, onko yrittäjäksi ryhtyvällä oikeutta starttirahaan tai soviteltuun päivärahaan.

Uusyrityskeskuksen oppaasta löytyy tietoa myös edistyneemmälle yrittäjälle
Uusyrityskeskuksen tarjoaman oppaan sisältö ei sovellu ainoastaan aloittelevalla yrittäjälle, vaan myös edistyneempikin yrittäjä voi löytää siitä tärkeää yrityksen toimintaan liittyvää tietoa. Esimerkiksi laskutukseen ja perintään tai yrityksen kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyvät vinkit saattavat tulla tarpeeseen. Erityisen tärkeää oppaaseen on kuitenkin tutustua siinä vaiheessa, kun oma yritys on suunnitteilla tai kun olet juuri aloittelemassa omaa yritystoimintaa. Oppaan lisäksi on suositeltavaa hyödyntää mahdollisuus asiantuntevaan henkilökohtaiseen yritysneuvontaan, joka voi avata monia yritysideasi pullonkauloja sekä auttaa sinua näkemään yritysideasi ammattilaisen kokenein silmin.

mts_best