Liikeideasta rahoitukseen

Ideoinnin vuosikymmen on käsite, jonka jokainen liiketoiminnan alkuvaiheita viime vuosina läpikäynyt yrittäjä tuntee. Pöhinäksikin nimitetystä sarjaideoinnista on tullut aihe, joka on nostettu liiketoiminnan onnistumisen merkittäväksi edistäjäksi. Tämä on osaltaan jättänyt monet muut liike-elämän vaatimukset varjoon, eikä niiden oleellinen rooli ole välttämättä selvinnyt aloittelevalle yrittäjälle tarpeeksi.

Idea yksin ei kuitenkaan automaattisesti ole minkään arvoinen. Sanotaanpa toisinaan niinkin suoraan, ettei idea yksin ole minkään arvoinen. Ei ole kuitenkaan tarpeellista mennä niin pitkälle todetakseen, että muutakin tarvitaan. Erityisen selvää on, että liiketoiminnan käynnistämiseen aina ja kaikkialla tarvitaan pääomaa.

Alkupääomalla vauhtiin

On selvää, että liiketoiminnan aloittamiseen rahallisesti on monia muitakin vaihtoehtoja kuin laina, mutta useissa tapauksissa lainaraha muodostuu tarpeelliseksi tavalla tai toisella. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vaihtoehdot olisivat loppuneet, sillä siitä ne vasta alkavat. Erityisesti aloittavan yrittäjän loputtomaksi työmaaksi aukeaa lainavaihtoehtojen paljous, eikä parhaan tarjouksen löytäminen niiden joukosta vaikuta helpolta tehtävältä.

Sitä se ei olekaan, ja on jotakuinkin rehellinen arvio, että paljain käsin vaihtoehtoja peratessa käteen todennäköisesti ei jää paras mahdollinen tarjous. Tyytyminen on tällöin välttävään, ja siinäkin tapauksessa on annettava arvo myös sille ajalle ja työlle, mikä vertailuun on käytetty. Sillekin panostukselle paremman tuoton todennäköisesti tarjoaisi työn tekeminen varsinaisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Yksi työvaihe vähemmän

Lainavaihtoehdoissa kahlaamisen voi ohittaa, mikäli käytössä on vertailupalvelu, joka on riittävän kattava ja ehdottoman luotettava. Tällaisesta hyvä esimerkki on verkkopalvelu www.sambla.fi, jossa vertailtavissa ovat myös liiketoiminnan käynnistämiseen riittävät summat, ja sellaisille sopivat maksuajat. Vertailtavina on laaja joukko markkinoiden kärkinimiä pankeista ja lainanantajista.

Luvuista teoiksi

Vertailuprosessi käynnistyy lainahakemuslomakkeen äärellä. Tietojen syöttäminen on helppoa. Valmiin liiketoimintasuunnitelman kanssa sävelet ovat varmasti haettavasta summasta selvät, mutta mikään ei toki estä tarjousten kilpailuttamista arvioilla. Kun lomake on lähetetty ja luottotiedot tarkistettu, hakemus tulee pankeille ja lainanantajille kilpailtavaksi. Toivotun lainasumman ja laina-ajan mukaan ne pyrkivät kilpailemaan juuri sinut asiakkaaksensa, ja 24 tunnissa tarjoukset ovat pöydässä. Sambla selvittää niistä edullisimman sinulle, ja saat tiedon parhaimmasta vaihtoehdosta.

Pääoma käyttöön

Mikäli olet tyytyväinen palvelusta saamaasi tarjoukseen, pääset vahvistamaan sopimuksen tämän mukaan. Kun lainanantaja saa vahvistetun dokumentin sopimuksesta, tulevat rahat käyttöösi muutamassa päivässä. Vertailu ei siis tarkoita viikkojen tutkimustyötä, joka edessä olisi ehkä ennen vanhaan ollut. Samalla liiketoiminnan historian kuvastoon voidaan siirtää aloitteleva yrittäjä hattu kädessään pankin ovilla. Kaikki voittavat, kun liikkeelle päästään viivytyksittä.

Suunnittelupöydän ääressä

Lainojen vertailu ei tarkoita, että tarjous olisi pakko hyväksyä. Mikäli tarjouksista ei tarpeisiin riittävän hyvin osuvaa löydy tai prioriteetit muuttuvat, voi tarjouksen myös hylätä. Vertailusivuston kautta vertailujen tekeminen ei siis sido mihinkään, ja vertailun voi aina lopettaa kesken. Tämä tarkoittaa, että tietoa lainavaihtoehdoista voi vertailemalla metsästää jo suunnittelun aiemmissakin vaiheissa.

Mikäli liiketoiminnan rahoitus alkuvaiheissa perustuu suurissa määrin lainarahalle, on järkevääkin selvittää jo suunnittelun alkuvaiheissa, millaiset ehdot tarvittaville summille voisi kilpailuttamalla saada. Tätä vasten peilailemalla selvitetyksi tulee, onko haettava summa oikein mitoitettu, pitäisikö alkuun päästä pienemmällä pääomalla, vai onko mahdollisuuksia jopa laajempiin alkuinvestointeihin. Tieto on valttia.

mts_best