Aloittelevan yrittäjän ensiaskeleet

Ennen oman yrityksen perustamista on tärkeää luoda itselle realistinen käsitys siitä mitä yritystoiminnan ylläpitäminen merkitsee ja mitä yrittäminen oikeastaan on. On tärkeää pohtia, löytyykö itseltä riittävästi yrittäjäominaisuuksia ja onko oma yritysidea riittävän hyvä toteutettavaksi. Lisäksi on hyvä tutustua yrittäjyyden moniin erilaisiin muotoihin ja pohtia millainen muoto sopisi itselle kaikista parhaiten. On hyvä myös tietää, miten yritysideasta saadaan luotua menestyvä liikeidea. Tässä jutussa kerromme aloittelevan yrittäjän ensiaskeleista lyhyesti ja ytimekkäästi.

Laadi liiketoimintasuunnitelma sekä SWOT-analyysi
Ilman liiketoimintasuunnitelmaa on vaikea lähteä hahmottelemaan yrityksesi toimintaa. Tästä syystä kaikki alkaakin liiketoimintasuunnitelman laatimisesta. Pyydä tarvittaessa apua kokeneelta yritysneuvojalta! Kun liiketoimintasuunnitelma on laadittu, on aika analysoida sen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia SWOT-analyysin nelikentän avulla. Tutustu myös riskienhallintaan sekä starttiraha- ja päivärahavaihtoehtoihin. Selvitä mahdollisuutesi saada rahoitusta sekä rahoitustarpeesi. Mieti miten markkinoit, myyt ja mainostat tuotteitasi tai palveluitasi. Entäpä miten hinnoittelet ne? Varmista onko valitsemasi toimiala luvanvaraista toimintaa ja jos on, selvitä, miten saat itsellesi toiminnan vaatimat luvat.

Yrityksen perustaminen
Ennen kuin yrityksesi toiminta voi varsinaisesti alkaa, tulee yritys ensin perustaa, mikä sujuu tiettyjen vaiheiden kautta. Aivan ensimmäiseksi sinun tulee valita itsellesi sopivin yritysmuoto ja rekisteröidä yrityksesi. Tässä vaiheessa tulee myös tehdä alkavan yritystoiminnan vaatimat sopimukset, jotka riippuvat toimintasi luonteesta.

mts_best